Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka dotycząca plików "cookies".
Akceptuję politykę wykorzystywania plików cookies w serwisie (nie pokazuj więcej).

ArCADia System Stropex

ArCADia - START

Program ArCADia-START jest środowiskiem graficznym dla pozostałych programówbędących modułami branżowymi systemu ArCADia. ArCADia-START to w pełni funkcjonalny, łatwym w obsłudze i intuicyjny program CAD, umożliwiający obiektowetworzenie dokumentacji budowlanej, zapis plików w formacie DWG oraz podgląd wykonywanego projektu w 3D. Program jest oparty na platformie Intellicad i zawiera podstawowe narzędzie graficzne znane szeroko rozumianej branży budowlanej z innych aplikacji CAD.

ArCADia-START umożliwia rysowanie rzutów kondygnacji na płaszczyźnie przy użyciu elementów będących w zasadzie obiektami architektonicznymi np. ściany wielowarstwowej która jako obiekt posiada zdefiniowanych wiele dodatkowych cech. Rysowanie przy pomocy takich obiektów a nie prostych kresek znacznie przyspiesza prace projektanta oraz pozwala na bardzo szybie wprowadzanie modyfikacji do całego projektu poprzez zmianę cech danych obiektów użytych w projekcie. Program generuje również automatycznie trójwymiarową bryłę budynku wraz z możliwością podglądu z wizualizacją architektoniczną w trybie 3D. Program udostępnia podstawowe narzędzia do płaskiego rysowania, takie jak np. ściany wielowarstwowe, okna, drzwi, pozwalając ponadto uzupełnić inteligentny rysunek o detale będące już zwykłą kreską. ArCADia-START może więc funkcjonować jako samodzielny program CAD przeznaczony do rysowania lub jako silnik graficzny niezbędny do funkcjonowania modułów branżowych takich jak : ArCADia - ARCHITEKTURA, ArCADia - SIECI ELEKTRYCZNE, ArCADia - INSTALACJE KANALIZACYJNE i inne.

Podstawowe możliwości programu:

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu. Możliwość ustalenia wysokości cięcia rzutu dla każdej kondygnacji.
 • Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji. Pasek poleceń umożliwiający wprowadzanie odpowiednich długości i kątów.
 • Rysowanie dowolnych elementów za pomocą linii, polilinii, okręgów, łuków, elips, wielokątów foremnych i prostokątów. Edycja elementów rysunkowych: przesuwanie, kopiowanie, skalowanie, obracanie,
 • lustro, szyk, ucinanie, rozbijanie oraz funkcja „odsuń”.
 • Dla każdego elementu możliwość przypisania grubości i koloru pisaka.
 • Zamknięte obrysy: okręgi, wieloboki i prostokąty można dowolnie zakreskowywać poprzez wybór wzoru wskazany w oknie własności elementu.
 • Opcja zapisywania bloku, czyli grupy elementów tworzących określony symbol.
 • Opis rysunku tworzony tekstem wielowierszowym przy pomocy czcionek SHX lub True Type.
 • Wprowadzanie podkładów rastrowych w popularnych formatach (m.in. jpg, bmp, tif, png) wraz z możliwością skalowania, przycinania, zmiany jasności, kontrastu i przenikania. (definiowanie grubości i ilości warstw, ich typu, umiejscowienia osi, wskazania linii wprowadzania krawędzi lub osi).
 • Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: Komponenty budowlane i elementy budynku PN-EN 6946 oraz Materiały i wyroby budowlane PN- EN 12524.
 • Automatyczne tworzenie obrysów zamkniętych wraz ze zliczeniem powierzchni, możliwością wprowadzania potrzebnych informacji (numeru, nazwy, rodzaju podłoża, nazwy grupy, klasy przeciwpożarowej, itp.)
 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi. Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji) lub po
 • obrysie prostokąta. Możliwość definiowania typu (np. Teriva), warstw oraz wysokości posadowienia.
 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów z określeniem ilości stopni i zadawaniem wielkości spoczników.
 • Wprowadzenie schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.
 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów.
 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia.
 • Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w 3D.
 • Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D, biblioteka obiektów 3D pozwalająca na zaaranżowanie stworzonych wnętrz.
 • Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych DWG.
 • Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową.
 • Przekształcenie tekstu na punkty wysokościowe terenu.
 • Dowolne wymiarowanie projektu
 • Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji, wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami, możliwość zapisu do pliku RTF

Specyfikacja techniczna:

 • Producent: ArCADiasoft
 • Główny dystrybutor: INTERsoft sp z o.o.

Wymagania:

 • Licencja na program ArCADia-START 4
 • W przypadku instalacji jako nakładka dla ArCADia-INTELLICAD wymagany jest program ArCADia-INTELLICAD 2009 SE (6.6.7) lub ArCADia-INTELLICAD 7
 • W przypadku instalacji jako nakładka dla AutoCAD niezbędny jest program AutoCAD 2009 / 2010 / 2011 32/64bit, dla wersji 64bit należy instalować program ArCADia również w wersji 64bit.

Uwagi dodatkowe:

Klienci chcący pracować na tym samym stanowisku z programem ArCADia- SIECI ŚWIATŁOWODOWE, powinni zamówić aktualizację z ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE do ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2

Wymagania systemowe:

 • Pentium IV D (zalecane min. Pentium IV Core2Duo),
 • 1024 MB RAM, (zalecane min. 4096 MB RAM),
 • napęd DVD-ROM, około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,
 • karta graficzna zgodna z min. OpenGL 1.5, dla zaawansowanego renderingu karta zgodna z DirectX 10, system Windows XP Sp2 PL,
 • Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit PL

Dodatkowe odnośniki: