Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka dotycząca plików "cookies".
Akceptuję politykę wykorzystywania plików cookies w serwisie (nie pokazuj więcej).

ArCADia System Stropex

Podstawowe cechy i funkcje programu

 • Automatyczne i ręczne rozliczanie wszystkich typów stropów Teriva (4.0/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0) na polach stropu o dowolnym kształcie.
 • Możliwość automatycznego rozkładu belek stropów Teriva dla wielokąta, prostokąta, wskazanego pola stropu lub całej kondygnacji, w układzie jedno- lub dwubelkowym.
 • Automatyczne rozwiązywanie dojść bocznych stropu do ściany.
 • Możliwość układania belek stropowych w dowolnym, wskazanym przez użytkownika kierunku oparcia.
 • Automatyczny dobór długości belek stropowych do rozpiętości ścian, łącznie ze sprawdzaniem głębokości oparcia na warstwach nośnych.
 • Automatyczne budowanie wieńców na ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i podciągach, z wykorzystaniem odpowiednich kształtek KZE i KWE oraz KZN.  
 • Możliwość dowolnej modyfikacji układu belek stropowych (usuwanie, przesuwanie, automatyczne rozliczenie od wskazanej belki).
 • Automatyczne zakładanie żeber rozdzielczych z możliwością ich usunięcia, przesunięcia lub innej modyfikacji.
 • Automatyczny dobór ilości i rozstawu żeber rozdzielczych dostosowane do rozpiętości stropu w danym polu.
 • Automatyczne rozpoznawanie ścianek działowych ustawionych na stropie w kierunku jego oparcia, wraz z przyjęciem odpowiedniego rozwiązania pod taką ściankę (zależnie od jej grubości – podwójne belkowanie lub żebro ukryte).
 • Automatyczne zakładanie układu wymianów przy otworach o szerokości do 108 cm.
 • Rozliczenie ilości potrzebnych pustaków i elementów kontrolno-uzupełniających  we wszystkich możliwych polach z rzeczywistej geometrii przyjętego stropu.
 • Automatyczne wyznaczanie lokalizacji niezbędnych wylewek monolitycznych (płyt) w polach, w których nie mogą zostać rozmieszczone elementy stropów  (belki i pustaki).
 • Możliwość dowolnej indywidualnej modyfikacji żeber ukrytych i wymianów (przesuwanie, wydłużanie, usuwanie, zmiana wymiarów przekroju żeber).
 • Możliwość zadawania żeber ukrytych (pod ścianki działowe) o przekroju wystającym ponad poziom kondygnacji.
 • Możliwość ręcznej kontroli przyjętego zbrojenia podłużnego i poprzecznego (w dostępnym, ograniczonym zakresie), we wszystkich elementach monolitycznych stropu: wieńcach, podciągach, żebrach ukrytych, wymianach, żebrach rozdzielczych i wylewkach monolitycznych.
 • Automatyczne rozliczanie i zakładanie niezbędnych siatek płaskich i zaginanych, łącznie z rozpoznawaniem układu stropów wieloprzęsłowych o stosunku sąsiednich przęseł minimum 0,7.
 • Możliwość ręcznego zadawania i usuwania pojedynczych siatek płaskich i zaginanych.
 • Funkcja kontroli poprawności zaprojektowanego stropu Teriva.
 • Możliwość tworzenia zestawień materiałowych na rysunku CAD i w odrębnym formacie RTF, elementów prefabrykowanych i monolitycznych programu.
 • Możliwość łączenia nadproży okiennych i drzwiowych z wieńcem stropowym (wymiana kształtek wieńcowych na nadprożowe).
 • Możliwość wykonywania dowolnych przekrojów konstrukcyjnych przez stropy.
 • Możliwość podglądu zaprojektowanego stropu w dynamicznym widoku 3D.