Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka dotycząca plików "cookies".
Akceptuję politykę wykorzystywania plików cookies w serwisie (nie pokazuj więcej).

ArCADia System Stropex

Zalety ArCADia – SYSTEM STROPEX

Program jest rozwiązaniem kompleksowym obejmującym wszystkie elementy SYSTEMU STROPEX

Głównym obszarem pracy w programie jest rzut architektoniczny zawierający podstawowe elementy, takie jak: ściany nośne i działowe, okna, drzwi, podciągi, otwory w ścianach i stropach itp. Na nim nanoszony jest układ konstrukcyjny stropu Teriva, czyli: pustaki, belki stropowe, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, wylewki monolityczne, wieńce, siatki płaskie i zaginane, kształtki wieńcowe elementy nadprożowe KZN. Przy pracy na rzucie należy pamiętać, że przed rozliczeniem stropów zawsze budujemy pełen model budynku, zawierający układ wszystkich niezbędnych kondygnacji, tak aby przy rozkładaniu stropów gęstożebrowych program miał szansę rozpoznać ścianki działowe ustawione w kierunku oparcia stropu, usytuowane na wyższej kondygnacji.

Ponieważ nie wszystkie elementy stropów Teriva (np. pustaki, elementy kontrolno-uzupełniające itp.) mają swoją reprezentację graficzną na rzucie, a reprezentacja pozostałych często ograniczona jest do tradycyjnych symboli (osi elementów, opisów itp.), zapewniających przejrzystość często dość złożonych układów konstrukcyjnych stropów, w trakcie pracy nad projektem warto posługiwać się opcją przekroju konstrukcyjnego.

Bardzo nowoczesny i czytelny interfejs

Program ArCADia – SYSTEM STROPEX posiada bardzo czytelny i nowoczesny interfejs. Większość funkcji znajdziemy w górnej części ekranu w postaci zakładek:

  • narzędzia główne
  • rysunek
  • architektura
  • Stropex
  • widok

interfejs.186.original.png

Po zaznaczeniu dowolnej zakładki uaktywniają się przypisane do niej narzędzia. Taki układ, przypominający powszechnie znany program Microsoft Word, jest bardzo czytelny i powoduje, że obsługa programu staje się intuicyjna.

Poniżej wstążki narzędziowej znajduje się główne okno programu w postaci ramki arkusza, na którym rysujemy rzut. Format ramki możemy oczywiście zmieniać od A4 do A0. Na narysowanym rzucie kondygnacji projektujemy wszystkie elementy SYSTEMU STROPEX.

menadzer.187.original.pngW prawej części ekranu znajduje się okno „Menadżera projektu” - jest to element programu pozwalający zarządzać naszym projektem.

Menadżer projektu pozwala na definiowanie widoczności, koloru rysowania i drukowania. Każdy budynek jest podzielony na kondygnacje, a każda kondygnacja na elementy, które je tworzą, czyli ściany, słupy, kominy, schody, stolarkę okienną i drzwiową, itd. Elementy te można wyłączać i blokować jako całe grupy, jak i poszczególne elementy. Oznacza to, że na danej kondygnacji dla przejrzystości rysowania lub widoku 3D, mogą zostać wyłączone np. opisy pomieszczeń, belki czy wieńce.

Dolna część ekranu to okienka do wprowadzania parametrów (długość ,kąt) służące do rysowania przy użyciu klawiatury. Ponadto znajdują się tu skróty do często używanych funkcji.

Logiczny zapis algorytmów co umożliwia intuicyjną obsługę programu

Nadrzędnym celem podczas tworzenia programu było stworzenie aplikacji, która ułatwi użytkownikowi projektowanie SYSTEMU STROPEX a przez intuicyjną obsługę sprawi, że praca będzie przyjemna a jej efekty szybkie i profesjonalne.

Możliwość generowania przekrojów konstrukcyjnych

Przekrój konstrukcyjny w programie jest zwykłym przekrojem bezpośrednim o zerowej głębokości widoku (widać na nim elementy krojone, a nie widać elementów będących w widoku) i zawsze wykonany jest w kierunku pionowym od połowy danej kondygnacji, do połowy następnej. Na przekroju konstrukcyjnym, wykonywanym przez rzeczywisty model obiektu, widać często szczegóły, których nie można by zauważyć na rzucie architektonicznym, takie jak np:

  • Przekroje przez pustaki pełne i docięte.
  • Przekroje przez rzeczywiste układy belek stropowych.
  • Przekroje przez wieńce i nadproża wraz z odpowiednio dobranymi kształtkami wieńcowymi i nadprożowymi.
  • Przekroje przez elementy monolityczne stropu pozwalające sprawdzić poprawność zadanego indywidualnie zbrojenia podłużnego elementów takich jak: podciągi, wieńce, nadproża, żebra ukryte i rozdzielcze oraz wymiany.

Ostatnia z tych możliwości dostępna jest na przekrojach dzięki uwidocznieniu kształtu zbrojenia poprzecznego i pokazaniu ilości prętów podłużnych (górą i dołem) w przekroju danego elementu.

Dzięki tym możliwościom użytkownik w trakcie pracy nad projektem może nanieść jeden lub kilka przekroi konstrukcyjnych przez strop, stanowiących element kontrolny poprawności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Jest to możliwe zwłaszcza dzięki funkcji stałej i automatycznej aktualizacji wstawionych do rysunku przekrojów, przy dowolnej zmianie wprowadzonej do modelu obiektu na rzucie układu konstrukcyjnego.

Baza 200 rysunków szczegółów konstrukcyjnych

Program w swojej bibliotece zawiera około 200 rysunków szczegółów konstrukcyjnych stropu. W zależności od potrzeb projektant wstawia gotowy rysunek (z możliwością jego modyfikacji) nie tracąc czasu na mozolne rysowanie.

Z naszych doświadczeń wynika, że wykonanie takiego rysunku może zająć więcej czasu niż czas potrzebny na zaprojektowanie stropu przy użyciu naszego programu. Mamy nadzieję, że ta funkcjonalność skróci znacznie czas projektowania. Biblioteka będzie ciągle rozbudowywana o rysunki zasugerowane przez użytkowników.

Nowy standard w postaci widoku 3D – możliwego do załączenia do projektu stropu

Analogiczną do przekroju funkcję w programie spełnia opcja Podglądu 3D. Można ją zawsze uaktywnić ze wstążki lub głównego paska narzędziowego ArCADia-START opcją Ukryj/Pokaż widok 3D. W odróżnieniu od przekroju konstrukcyjnego (który dotyczy zawsze stropu na jednej kondygnacji), na widoku 3D zawsze możemy zobaczyć całość zdefiniowanego w modelu projektu (widok wszystkich kondygnacji łącznie).

Na widoku 3D pokazane są również podstawowe elementy konstrukcji SYSTEMU STROPEX: belki, pustaki, elementy kontrolno-uzupełniające, siatki podporowe, kształtki wieńcowe KZE i KWE oraz elementy nadprożowe KZN. Przykład Widoku 3D przedstawiono poniżej:

3dwidok.188.original.png

Funkcja ta pozwala projektantowi na praktycznie rzeczywistą wizualizację zaprojektowanego stropu. Projektant jak na zdjęciu może zobaczyć efekty swojej pracy i nanieść ewentualne korekty. Możliwy jest zapis widoku 3D stropu z dowolnego ujęcia i dowolnego zbliżenia. Zapisane widoki mogą zostać wydrukowane i załączone do projektu. Mamy nadzieję, że będzie to nowy standard i takie widoki będą wkrótce załączane do dokumentacji projektowej.

Działanie jako samodzielny program lub jako nakładka do programów CAD

Program ArCADia – SYSTEM STROPEX może działać jako samodzielny program lub jako nakładka na IntelliCADa lub AutoCADa. O tym w jakim środowisku będzie pracował program decydujemy podczas instalacji wybierając odpowiednią opcję.

Program nowatorski i unikatowy w skali światowej

Program powstał w odpowiedzi na długoletnie oczekiwania projektantów, dla których projektowanie układów konstrukcyjnych stropów gęstożebrowych stanowiło dziedzinę stosunkowo prostą ale bardzo pracochłonną. Dodatkowo upowszechnienie się SYSTEMU STROPOWEGO STROPEX zrewolucjonizowało technologię wykonania stropów gęstożebrowych, szczególnie w kwestii zabudowy wieńców, ale jednocześnie postawiło wyzwanie uporządkowania i wprowadzenia do projektów nowych elementów oraz jednoznaczności ich oznaczania na rysunkach i w zestawieniach materiałowych. Program porządkuje te kwestie, dzięki niemu stają się one oczywiste dla projektanta i zrozumiałe dla inwestora. Program ArCADia-SYSTEM STROPEX jest programem nowatorskim i unikatowym w skali światowej.