Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka dotycząca plików "cookies".
Akceptuję politykę wykorzystywania plików cookies w serwisie (nie pokazuj więcej).

ArCADia System Stropex

Opis podstawowy

Program ArCADia – SYSTEM STROPEX to unikatowe w skali światowej, profesjonalne narzędzie do projektowania stropów gęstożebrowych typu TERIVA i elementów uzupełniających w postaci kształtek wieńcowych i nowoczesnych elementów nadprożowych - stanowiących łącznie SYSTEM STROPOWY STROPEX.

Założenia i cele programu

Celem działania programu jest możliwie maksymalne wsparcie użytkownika w wykonaniu rysunków (rzutów) układów konstrukcyjnych stropów  w programach CAD. Rysunki te zawierają wszystkie podstawowe elementy SYSTEMU STROPEX takie jak: belki stropowe, pustaki, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, kształtki wieńcowe KZE i KWE, elementy nadprożowe KZN. Zaprojektowane elementy znajdą się na rysunku a następnie w tabeli zawierającej zestawienie materiałowe. Zestawienie oprócz wymienionych elementów zawierać będzie również wykaz niezbędnej ilości stali oraz betonu monolitycznego koniecznych do wykonania stropu.

Kolejność projektowania

Pracę z programem rozpoczynamy od wykonania rzutu kondygnacji, nad którą będziemy projektować strop. Rysujemy ściany nośne i działowe, wstawiamy okna i drzwi. Czynność wstawiania otworów jest konieczna, ponieważ generuje nadproża. Mamy do dyspozycji dwa sposoby rysowania: pierwszy przy użyciu myszki, lub drugi wykorzystując klawiaturę numeryczną.
Na wykonany rzut układamy elementy stropu. Mamy do dyspozycji cztery sposoby wstawienia stropu:

  • dowolnym kształtem
  • prostokątem
  • nad kondygnacją
  • nad strefami

Po wyborze sposobu wprowadzenia stropu powinien zostać określony typ stropu z dostępnych TERIVA - 4.0/1,  4.0/2,  4.0/3,  6.0  i  8.0.

Wprowadzenie stropu następuje po wskazaniu kierunku podparcia belek i zaakceptowaniu lewym przyciskiem myszki. W tym momencie na rzucie pojawiają się podstawowe elementy stropu. Następnie wstawiamy siatki podporowe co realizujemy kliknięciem w ikonę siatek. Oczywiście program śledzi obciążenia z kondygnacji powyżej wstawiając w stropie odpowiednie wzmocnienia w postaci podwójnych belek lub wzmacniającego żebra ukrytego w stropie. Projekt możemy wzbogacić o rysunki szczegółów konstrukcyjnych stropu, których podręczna biblioteka programu zawiera około dwustu. Ostatnią czynnością projektowania jest kliknięcie w ikonę „wykazów” co powoduje wygenerowanie tabeli zawierającej zestawienie wszystkich elementów i materiałów niezbędnych do wykonania stropu. Tabela wykazu jest całkowicie interaktywna, każda zmiana na rzucie powoduje odpowiednie zmiany w wykazie elementów.

Przekrój konstrukcyjny

Program ma funkcję umożliwiającą generowania dowolnych przekrojów konstrukcyjnych.

przekroj.189.original.png

W programie można wykonać przekrój konstrukcyjny w dowolnym kierunku poziomym, pionowym lub ukośnym. Po wstawieniu przekroju do rysunku widziany jest on przez program jako dodatkowy widok systemu ArCADia-START ze wszystkimi opcjami dostępnymi dla takiego widoku (jak np. przesuwanie).
W przypadku wykonania dwukliku na linii cięcia przekroju na rzucie lub wybrania dużego przycisku w pasku akcji dla przekroju, uruchomione zostanie okno Właściwości elementu: Przekrój.

Widok 3D
 

widok3d-1.190.original.jpg

Bardzo istotnym i nowatorskim rozwiązaniem jest WIDOK 3D. Funkcja ta pozwala projektantowi na praktycznie rzeczywistą wizualizację zaprojektowanego stropu. Projektant jak na zdjęciu może zobaczyć efekty swojej pracy i nanieść ewentualne korekty. Możliwy jest zapis widoku 3D stropu z dowolnego ujęcia i dowolnego zbliżenia. Zapisane widoki mogą zostać wydrukowane i załączone do projektu.

widok3d-2.191.original.jpg
Przykład zapisanej sceny z widoku 3D

Mamy nadzieję ,że będzie to nowy standard i takie widoki będą wkrótce załączane do dokumentacji projektowej.

Sprawdzenie poprawności projektowania

W programie wprowadzono dodatkową funkcję kontroli poprawności projektowania. Funkcja ta działa zawsze dla aktywnej kondygnacji i związanego z nią rzutu układu konstrukcyjnego stropu. Na działanie funkcji kontroli stropu składają się następujące czynności:

  • Sprawdzenie czy wszystkie elementy stropów (belki, żebra rozdzielcze i ukryte, wymiany, wylewki) leżą wewnątrz obszarów zadanych stropów. Opcja nie dotyczy siatek płaskich i zaginanych, które mogą być zadawane dla różnych obszarów stropu.
  • Sprawdzenie czy belki prefabrykowane stropu nie nachodzą na siebie.
  • Sprawdzenie czy oba końce belek prefabrykowanych opierają się na warstwach nośnych ścian lub podciągach. Oparcie końca belki prefabrykowanej przyciętej na wymianie rozpoznawane jest również jako poprawne.

Na skutek działania funkcji elementy stropu, które nie spełniają jednego z opisanych powyżej warunków, zostaną wyświetlone na rzucie na czerwono. Ich status (elementów nieprawidłowych) będzie utrzymywany tak długo, aż użytkownik wprowadzi do układu konstrukcyjnego stropu niezbędne korekty. Po takich zmianach i przeprowadzeniu powtórnej kontroli poprawności stropu, dla elementów poprawionych przywrócony zostanie kolor domyślny.

Wymagania programu

Program ArCADia-SYSTEM STROPEX nie jest samodzielną aplikacją i do poprawnego działania wymaga zainstalowanego programu CAD (ArCADia-INTELLICAD, ArCADia-START lub AutoCAD). Poza silnikiem graficznym i obsługą formatów „DWG” w aplikacji CAD, do poprawnego działania programu wymagana jest obecność programu: ArCADia-START (instalowanego jako nakładka lub samodzielnie). Ostatecznie program może pracować w jednej z trzech następujących konfiguracji:

  • ArCADia-START (silnik graficzny CAD i podstawowa architektura) + ArCADia-SYSTEM STROPEX
  • ArCADia-INTELLICAD (silnik graficzny CAD) + ArCADia-START (podstawowa architektura) + ArCADia-SYSTEM STROPEX  
  • AutoCAD (silnik graficzny CAD) + ArCADia-START (podstawowa architektura) + ArCADia-SYSTEM STROPEX

Silnik graficzny CAD udostępnia to całe środowisko graficzne pracy, łącznie z wszelkimi narzędziami niezbędnymi do pracy w programach typu CAD, udostępniający operacje na liniach oraz umożliwiający zapis i odczyt plików DWG. Program ArCADia-START to obiektowo zorientowana aplikacja umożliwiająca wprowadzanie do projektu podstawowych elementów architektonicznych, takich jak: ściany, okna, drzwi, podciągi, otwory w stropach itp. Program ArCADia - SYSTEM STROPEX to również obiektowo zorientowana aplikacja, umożliwiająca wprowadzanie do projektu elementów stropów Teriva wraz z wieńcami i nadprożami.